Giới thiệu

Cách chọn size

Mỗi nhà sản xuất cho một tiêu chuẩn khác nhau vì vậy để các bạn chọn đúng size cho mình làm ơn coi thông số đưới đây để chọn cho mình size vừa vặn nhất .

 


Tin khác